Opvragen uitslagen – Huisartsenpraktijk de Koningin – Haarlem
Koninginneweg, 31 31 2012 GJ Haarlem Tel:023-5324049 | Spoed toets 1
Header afbeelding

Opvragen uitslagen

Wij vragen u, uw uitslagen altijd zelf op te vragen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de assistentes. Zonodig belt de assistente of de huisarts u later terug. Wilt u het juiste telefoonnummer doorgeven, waarop u te bereiken bent?

Wettelijk gezien moeten kinderen van 16 jaar en ouder zelf bellen voor medische uitslagen. Indien zij dat niet willen/kunnen, dan moeten ze persoonlijk toestemming geven aan de arts, dat één van de ouders dat voor hen doet.

Voor oudere patiënten of volwassenen die de taal niet machtig zijn, geldt dat zij een vertegenwoordiger horen aan te wijzen, die namens hen medische uitslagen bij de huisarts mag opvragen. Dit wordt dan vast gelegd in hun dossier.